๐Ÿ”ˆNews
[NB] Moncton Now Open
[AB] West Edmonton Now Open
[ON] Oshawa Now Open ๐Ÿ‘
[ON] North Scarborough Now Open ๐Ÿ‘
[ON] Newmarket Now Open ๐Ÿ‘
[ON] Ajax Now Open ๐Ÿ‘
[ON] 49 Liberty Now Open ๐Ÿ‘
[ON] AURORA NOW OPEN ๐Ÿ‘
[BC] METROTOWN Now Open ๐Ÿ‘
[AB] LONDON SQUARE NOW OPEN! ๐Ÿ‘
[ON] DORVAL CROSSING NOW OPEN! ๐Ÿ‘
[ON] EAGLES LANDING NOW OPEN ๐Ÿ‘

Scratch your Wishes!


For this Christmas,
๐ŸŽ…๐ŸปChibbboq the Santa Claus might bring you IPad!
We prepared over 1000 items.
Come and get the lottery coupon and Scratch your wishes!

  • 1 Scratch Coupon per over $40 purchase
  • dine-in only
  • Dec 1st ~~~ Dec 26th.
  • 1 IPad(9th Gen, 64GB)
  • 1 Nintendo Switch Lite
  • 19 people will get Gift Vouchers( 1 x $100 / 2 x $60 / 5 x $40 / 10 x $20)
  • 50 Any Chicken
  • 100 Assorted Cheeseball
  • 1000 Free Canned Pop